Street photo je fotografický žánr, v češtině nazývaný jako pouliční fotografie, od toho termín pouliční fotograf. Jedná se o jeden z nejstarších a zároveň nejtěžších fotografických žánrů. Podle zásad street photo by neměl fotograf jakkoliv do scény zasahovat. Správný pouliční fotograf dění okolo sebe fotografuje ideálně nepozorovaně, aby nenarušil děj na scéně. Špičkový street fotograf musí být pohotový a hbitě dokumentovat zajímavé, jedinečné okamžiky.