Diagonála ve fotografii označuje zpravidla úhlopříčku, úhlopříčnou spojnici protilehlých bodů na scéně. Diagonála na snímku může vést z jednoho rohu směrem k protilehlému rohu, nemusí však mířit přesně do rohu, což je vizuálně i lepší.

Diagonálu na fotografii tvoří různé linie, cesty, elektrické vedení, železnice, hranice odlišných povrchů či barev, ale například i lidské tělo. Diagonála vedoucí nahoru v divákovi vyvolává pocit zpomalení, stoupání, diagonála vedoucí dolů navozuje pocit zrychlení, klesání. Diagonální linie dodávají fotografii prostorovou hloubku, mohou také oko diváka ze snímku vyvést ven.